Flip book element

TULIP

2.5003.500

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt

Đọc tiếp

MỘC MIÊN

3.0004.000

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt

Đọc tiếp

VĨNH CỬU

3.0004.000

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt

Mã: vinhcuu001 Danh mục: The Simple Premium
Đọc tiếp

TRĂM NĂM

1.5002.500

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt

Mã: TRAMNAM001 Danh mục: The Simple Golden
Đọc tiếp

THIỆP CƯỚI KIÊU SA

2.0003.000

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt
Mã: KIEUSA001 Danh mục: The Simple Premium
Đọc tiếp

LABENDEO

2.0003.000

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Kỹ Thuật Số, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy Fort 230gsm – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*15.8cm. Quy cách in 2 mặt

Đọc tiếp

SOFT LOVE

3.0004.000

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt

Mã: SL001 Danh mục: The Simple Classic, The Simple Premium
Đọc tiếp

GREENERY

4.0005.000

QUY CÁCH THIỆP

– Kỹ thuật in Offset, hình ảnh sắc nét
– Chất liệu giấy cao cấp – Bế dán thành phẩm
– Kích thước thiệp
+ Bao thiệp 13*18cm, nắp 8cm. Quy cách in 1 mặt
+ Ruột thiệp 12*17cm. Quy cách in 2 mặt
Mã: GR001 Danh mục: The Simple Classic
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.